1 §Lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien skall träda i kraft den 1 maj 1989 och tillämpas beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari 1989 eller senare och beträffande förmögenhet som taxeras år 1990 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 28 december 1988.

2 §har upphävts genom förordning (2019:1200).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1989:97

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1989.

2019:1200

Denna förordning träder i kraft vid utgången av 2019.