Lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados skall träda i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas

  1. beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller överförs den 1 januari 1992 eller senare till person med hemvist utomlands, och

  2. beträffande andra skatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari 1992 eller senare.

Avtalet träder i kraft den 29 december 1991.