Innehåll

Förordning (1993:63) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius

Lagen (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius skall träda i kraft den 1 mars 1993 och tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1993 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 21 december 1992.