Innehåll

Förordning (1993:65) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana

Lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana skall träda i kraft den 1 mars 1993 och tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1993 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 23 december 1992.