Förordning (1994:1331) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam skall träda i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på inkomst som förvärvas samma dag eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 9 augusti 1994.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1994:1331

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.