Förordning (1994:1618) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia

Lagen (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia skall träda i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på inkomst som förvärvas samma dag eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 30 november 1994.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1994:1618

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.