Innehåll

Förordning (1995:1055) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia

Lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia skall träda i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas på inkomst som förvärvas samma dag eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 26 juni 1995.