Innehåll

Förordning (1995:1117) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia

Lagen (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige på beskattningsår som börjar den 1 januari 1996 eller därefter.

Avtalet trädde i kraft den 4 oktober 1995.