Inledande bestämmelse

1 §Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpning av pantbankslagen (1995:1000). De termer och begrepp som används här har samma betydelse som i pantbankslagen.

Ansökan om tillstånd

2 §Ansökan om tillstånd att driva pantbanksverksamhet ska göras skriftligen hos länsstyrelsen.

Frågor om ägarprövning, tillstånd, ingripanden och om att förelägga någon vid vite enligt 5, 23, 2832 och 36 §§ pantbankslagen (1995:1000) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när verksamheten ska bedrivas i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när verksamheten ska bedrivas i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när verksamheten ska bedrivas i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när verksamheten ska bedrivas i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när verksamheten ska bedrivas i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när verksamheten ska bedrivas i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när verksamheten ska bedrivas i Norrbottens eller Västerbottens län.

De sju länsstyrelser som anges i andra stycket utövar även tillsyn enligt 2426 §§ pantbankslagen.

Förordning (2012:368)

2 §1Ansökan om tillstånd att driva pantbanksverksamhet ska göras skriftligen hos länsstyrelsen.

Frågor om ägarprövning, tillstånd, ingripanden och om att förelägga någon vid vite enligt 5, 23, 2832 och 36 §§ pantbankslagen (1995:1000) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när verksamheten ska bedrivas i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,

 2. Länsstyrelsen i Örebro län, när verksamheten ska bedrivas i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,

 3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när verksamheten ska bedrivas i Gotlands eller Stockholms län,

 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när verksamheten ska bedrivas i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,

 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när verksamheten ska bedrivas i Hallands eller Västra Götalands län, och

 6. Länsstyrelsen i Skåne län, när verksamheten ska bedrivas i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län.

De sex länsstyrelser som anges i andra stycket utövar även tillsyn enligt 2426 §§ pantbankslagen.

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt förordning (2024:208) [red.anm.].

Förordning (2024:208)

2 a §När verksamheten ska bedrivas i flera län, prövas frågor om tillstånd, ägarprövning, ingripanden och om att förelägga någon vid vite enligt 5, 23, 2832 och 36 §§ pantbankslagen (1995:1000) av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Norrbottens eller Västerbottens län.

De sju länsstyrelser som anges i första stycket utövar även tillsyn enligt 2426 §§ pantbankslagen.

Förordning (2012:368)

2 a §2När verksamheten ska bedrivas i flera län, prövas frågor om tillstånd, ägarprövning, ingripanden och om att förelägga någon vid vite enligt 5, 23, 2832 och 36 §§ pantbankslagen (1995:1000) av

 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,

 2. Länsstyrelsen i Örebro län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,

 3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Gotlands eller Stockholms län,

 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,

 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Hallands eller Västra Götalands län, och

 6. Länsstyrelsen i Skåne län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län.

De sex länsstyrelser som anges i första stycket utövar även tillsyn enligt 2426 §§ pantbankslagen.

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt förordning (2024:208) [red.anm.].

Förordning (2024:208)

2 b §Avgifter enligt 33 § pantbankslagen (1995:1000) betalas till

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när verksamheten ska bedrivas i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när verksamheten ska bedrivas i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när verksamheten ska bedrivas i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när verksamheten ska bedrivas i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när verksamheten ska bedrivas i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när verksamheten ska bedrivas i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när verksamheten ska bedrivas i Norrbottens eller Västerbottens län.

Förordning (2012:368)

2 b §3Avgifter enligt 33 § pantbankslagen (1995:1000) betalas till

 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när verksamheten ska bedrivas i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,

 2. Länsstyrelsen i Örebro län, när verksamheten ska bedrivas i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,

 3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när verksamheten ska bedrivas i Gotlands eller Stockholms län,

 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när verksamheten ska bedrivas i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,

 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när verksamheten ska bedrivas i Hallands eller Västra Götalands län, och

 6. Länsstyrelsen i Skåne län, när verksamheten ska bedrivas i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län.

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt förordning (2024:208) [red.anm.].

Förordning (2024:208)

2 c §När verksamheten ska bedrivas i flera län ska avgifter enligt 33 § pantbankslagen (1995:1000) betalas till

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Norrbottens eller Västerbottens län.

Förordning (2012:368)

2 c §4När verksamheten ska bedrivas i flera län ska avgifter enligt 33 § pantbankslagen (1995:1000) betalas till

 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,

 2. Länsstyrelsen i Örebro län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,

 3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Gotlands eller Stockholms län,

 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,

 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Hallands eller Västra Götalands län, och

 6. Länsstyrelsen i Skåne län, när företagets svenska huvudkontor är beläget i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län.

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt förordning (2024:208) [red.anm.].

Förordning (2024:208)

3 §En ansökan om tillstånd ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ska drivas med uppgifter om

 1. företagets företagsnamn, organisationsnummer samt postadress till huvudkontoret och andra kontor där företaget avser att driva pantbanksverksamhet,

 2. namn och postadress för styrelseledamöter och verkställande direktör,

 3. namn och postadress för aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än tio procent av kapitalet eller rösterna eller annars genom aktieinnehavet har ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget, och

 4. företagets organisation i övrigt och hur man avser att säkerställa att kraven på verksamheten enligt pantbankslagen (1995:1000) uppfylls.

Om ansökan gäller verksamhet genom filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., ska uppgifterna avse filialen. Dessutom ska de uppgifter lämnas om det utländska företaget som behövs för att visa att kraven i 4 § andra stycket pantbankslagen är uppfyllda.

Förordning (2018:1819)

4 §Sökanden skall till ansökan foga företagets bolagsordning. Länsstyrelsen får i ärendet begära in ytterligare uppgifter och handlingar, om det behövs för prövningen av tillståndsfrågan.

Ansökan om tillstånd till vissa aktieförvärv

5 §Den som avser att göra ett sådant förvärv av aktier som avses i 23 § pantbankslagen (1995:1000) skall skriftligen ansöka om tillstånd hos den länsstyrelse som skall pröva frågan.

Länsstyrelsen får förena beslut om tillstånd med villkor att förvärvet skall genomföras inom viss tid.

Pantboken

6 §För varje pant skall det i pantboken antecknas

 1. ett eget löpnummer,

 2. dagen för pantsättningen och lånets förfallodag,

 3. lånebelopp och ränta,

 4. ersättning som avses i 10 § pantbankslagen (1995:1000),

 5. pantens art och skick samt storlek, mängd eller vikt,

 6. pantens fabrikat och tillverkningsnummer eller andra särskilda kännetecken, och

 7. låntagarens namn och adress samt, om denne inte är känd för pantbankens personal, personnummer och identitetshandlingens art.

Om panten löses av någon annan än låntagaren, skall uppgifter som avses i första stycket 7 antecknas även beträffande honom.

7 §Varje pant skall på ett tydligt sätt förses med det nummer som antecknats för panten i pantboken.

Underrättelse om föreläggande

8 §Länsstyrelsen skall underrätta Finansinspektionen om förelägganden enligt 30 § pantbankslagen (1995:1000), som meddelas mot någon som har tillstånd av inspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet.

Förordning (1997:476)

Avgifter

9 §För prövning av ansökan om tillstånd att driva pantbanksverksamhet skall sökanden betala en avgift. I fråga om avgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 8 skall tillämpas.

10 §För finansiering av länsstyrelsens tillsyn skall den som driver pantbanksverksamhet betala en årlig avgift på 4.000 kronor. Om verksamheten bedrivs i fler än ett kontor, skall den som driver verksamheten därutöver betala 2.400 kronor för varje ytterligare kontor.

Avgiften skall betalas den 1 juni från och med det år verksamheten har bedrivits från årets början.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2024:208

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.