Innehåll

Förordning (1995:1475) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika

Regeringen föreskriver att lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika skall träda i kraft den 31 december 1995.