Innehåll

Förordning (1996:152) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta

Regeringen föreskriver att lagen (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta skall träda i kraft den 1 juli 1996.