Lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten skall träda i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas

  1. i fråga om skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalats eller krediterats den 1 januari 1997 eller senare, och

  2. i fråga om övriga skatter, för beskattningsår som börjar den 1 januari 1997 eller senare.

Avtalet träder i kraft den 16 mars 1996.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1996:167

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

  2. Kungörelsen (1959:22) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter samt kungörelsen (1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f.d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m.m. skall alltjämt tillämpas

    1. i fråga om skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalats eller krediterats före den 1 januari 1977,

    2. i fråga om övriga skatter på inkomst, för beskattningsår som börjat före den 1 januari 1997, samt

    3. i fråga om förmögenhetsskatt, på förmögenhet som taxeras vid 1997 eller tidigare års taxering.