Vid tillämpningen av bilaga 1 i förordningen (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m. skall bestämmelserna i punkt 1 i protokollet till avtalet tillämpas under åren 1996 och 1997.