Innehåll

Förordning (1996:806) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina

Regeringen föreskriver att lagen (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina skall träda i kraft den 31 december 1996.

Avtalet trädde i kraft den 4 juni 1996.