Innehåll

Förordning (1998:159) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg

Regeringen föreskriver att lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg skall träda i kraft den 31 december 1998.

Avtalet trädde i kraft den 15 mars 1998.