Regeringen fastställer enligt 10 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt den nedre skiktgränsen till 219 300 kronor vid 2000 års taxering.

Av 10 § lagen om statlig inkomstskatt framgår att den övre skiktgränsen är 360 000 kronor vid 2000 års taxering.