1 §För handläggning och prövning av en ansökan om tillstånd enligt 11 eller 15 § revisionslagen (1999:1079) ska avgifter betalas med följande belopp:

  1. undantag från bosättningskravet för revisor (11 §), 1.200 kronor,

  2. undantag från kravet på auktoriserad revisor (15 §), 685 kronor.

Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.

Förordning (2014:548)

2 §har upphävts genom förordning (2014:548).