Innehåll

Förordning (2000:268) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund

(senast ändrad genom SFS 2003:1013)

1 §Lagen (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund skall träda i kraft den 1 juni 2000. Avtalet träder i kraft den 12 maj 2000.

2 §Skatteverket är behörig myndighet i Sverige enligt lagen (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund.

Förordning (2003:1013).