1 §Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vad en redogörelse enligt 4 § lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag ska innehålla.

Förordning (2019:814)

2 §Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

3 §har upphävts genom förordning (2001:915).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:814

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019.