Jordförvärvsförordning (2005:522)

(senast ändrad genom SFS 2021:85)

Glesbygd och omarronderingsområden

1 §I bilaga till denna förordning anges vilka kommuner eller delar av kommuner som skall vara glesbygd och omarronderingsområden enligt jordförvärvslagen (1979:230).

Ärenden om förvärvstillstånd

2 §Ärenden om tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) (förvärvstillstånd) prövas av länsstyrelsen, om inte annat följer av 4 §.

3 §Ansökan om förvärvstillstånd skall göras hos den länsstyrelse inom vars verksamhetsområde egendomen helt eller delvis är belägen.

Om ansökan avser egendom inom flera länsstyrelsers verksamhetsområden skall den länsstyrelse, hos vilken ansökan gjorts, pröva frågan om tillstånd efter samråd med de övriga länsstyrelserna.

4 §Ärenden om förvärvstillstånd prövas av Statens jordbruksverk, om egendomens värde uppenbarligen överstiger 20.000.000 kronor och förvärvaren är en juridisk person som förvärvar egendom från en fysisk person eller ett dödsbo.

Länsstyrelsen ska i sådana fall med eget yttrande överlämna ärendet till Jordbruksverket.

Förordning (2021:85)

5 §Vägras tillstånd till ett förvärv, skall även överlåtaren underrättas om beslutet.

Kan säljaren begära inlösen enligt 12 § jordförvärvslagen (1979:230), skall säljaren delges beslutet, som skall innehålla vad han eller hon därvid skall iaktta.

Avgifter

6 §Avgift för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 4 § första stycket 1 och 3 jordförvärvslagen (1979:230) tas ut enligt bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

A.

Tillstånd enligt 4 § första stycket 1

5

B.

Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 när egendomens värde uppenbarligen överstiger 20.000.000 kronor

8

C.

Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 i andra fall än som avses i B

6

Övriga bestämmelser

7 §Efter ett sådant förvärv som avses i 13 § jordförvärvslagen (1979:230) skall auktionsförrättaren utan dröjsmål sända en kopia av det köpebrev som utfärdas med anledning av auktionen till länsstyrelsen.

8 §Vid värdering av egendom som skall säljas enligt 15 § jordförvärvslagen (1979:230), skall Kronofogdemyndigheten samråda med länsstyrelsen.

9 §Ytterligare bestämmelser för verkställigheten av jordförvärvslagen (1979:230) finns i förköpskungörelsen (1967:873).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:85

 1. Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2021.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som inletts före ikraftträdandet.

Bilaga

1

Med församling avses i bilagan de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999.

Följande kommuner eller delar av kommuner är glesbygd

Stockholms län

I Österåkers kommun

Ljusterö församling

I Värmdö kommun

Värmdö, Möja, Djurö och Nämdö församlingar

I Haninge kommun

Utö, Ornö och Muskö församlingar

I Norrtälje kommun

Björkö-Arholma, Väddö, Singö, Vätö, Rådmansö, Blidö och Länna församlingar

I Nynäshamns kommun

Torö församling

Uppsala län

I Tierps kommun

Västlands, Österlövsta och Hållnäs församlingar

I Östhammars kommun

Forsmarks, Börstils, Hargs och Gräsö församlingar

I Heby kommun

Huddunge, Enåkers och Nora församlingar

Östergötlands län

I Ydre kommun

Samtliga församlingar

I Kinda kommun

Tidersrums, Horns, Hycklinge och Oppeby församlingar

I Boxholms kommun

Blåviks och Malexanders församlingar

I Finspångs kommun

Regna och Skedevi församlingar

I Valdemarsviks kommun

Gryts, Tryserums och Östra Eds församlingar

I Norrköpings kommun

Jonsbergs och Rönö församlingar

I Söderköpings kommun

Skällviks, Sankt Annas och Börrums församlingar

Jönköpings län

I Gislaveds kommun

Burseryds, Sandviks, Gryteryds, Södra Hestra, Ås och Kållerstads församlingar

I Jönköpings kommun

Visingsö församling

I Värnamo kommun

Torskinge, Dannäs, Gällaryds och Nydala församlingar

I Sävsjö kommun

Skepperstads, Hjälmseryds, Stockaryds och Hultsjö församlingar

I Vetlanda kommun

Fröderyds, Bäckaby, Ramkvilla, Södra Solberga, Korsberga, Lemnhults, Näshults, Stenberga, Skirö, Nye, Alseda, Ökna och Karlstorps församlingar

I Eksjö kommun

Kråkshults, Bellö, Ingatorps och Edshults församlingar

Kronobergs län

I Uppvidinge kommun

Samtliga församlingar

I Lessebo kommun

Ekeberga och Ljuders församlingar

I Tingsryds kommun

Tingsås, Almundsryds, Älmeboda, Linneryds, Södra Sandsjö och Urshults församlingar

I Alvesta kommun

Slätthögs, Mistelås och Västra Torsås församlingar

I Älmhults kommun

Härlunda, Virestads, Stenbrohults, Göteryds, Pjätteryds och Hallaryds församlingar

I Markaryds kommun

Hinneryds församling

I Växjö kommun

Asa och Aneboda församlingar

I Ljungby kommun

Torpa, Vrå, Lidhults, Odensjö, Bolmsö och Tannåkers församlingar

Kalmar län

I Högsby kommun

Samtliga församlingar

I Torsås kommun

Gullabo och Torsås församlingar

I Mörbylånga kommun

Stenåsa, Hulterstads, Kastlösa, Smedby, Södra Möckleby, Segerstads, Gräsgårds, Ventlinge, Ås, Norra Möckleby, Gårdby och Sandby församlingar

I Hultsfreds kommun

Målilla med Gårdveda, Järeda, Virserums, Vena, Tveta och Mörlunda församlingar

I Emmaboda kommun

Vissefjärda, Algutsboda och Långasjö församlingar

I Kalmar kommun

Karlslunda församling

I Nybro kommun

Kråksmåla, Bäckebo, Örsjö, Oskars och Hälleberga församlingar

I Oskarshamns kommun

Kristdala och Misterhults församlingar

I Västerviks kommun

Västrums, Ukna, Dalhems, Västra Eds, Loftahammars, Odensvi, Hallingebergs, Hjorteds och Blackstads församlingar

I Vimmerby kommun

Rumskulla, Frödinge, Locknevi, Djursdala, Södra Vi och Tuna församlingar

I Borgholms kommun

Föra, Alböke, Löts, Egby, Bredsätra, Gärdslösa, Långlöts, Runstens, Böda, Högby, Källa och Persnäs församlingar

Gotlands län

I Gotlands kommun

Fårö, Bunge, Rute, Fleringe, Halls, Hangvars, Lärbro, Hellvi, Norrlanda, Ganthems, Vänge, Guldrupe, Buttle, Ala, Kräklingbo, Anga, Gammelgarns, Östergarns, Fröjels, Eksta, Sproge, Ardre, Alskogs, Garde, Etelhems, Lye, Lau, Närs, Burs, Stånga, Lojsta, Linde, Hemse, Rone, Alva, Fardhems, Gerums, Levide, Silte, Hablingbo, Havdhems, Eke, Grötlingbo, Näs, Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre församlingar

Blekinge län

I Olofströms kommun

Kyrkhults församling

I Karlskrona kommun

Flymens, Kristianopels och Sillhövda församlingar

I Ronneby kommun

Backaryds, Öljehults och Eringsboda församlingar

I Karlshamns kommun

Ringamåla församling

Hallands län

I Hylte kommun

Kinnareds, Drängsereds, Långaryds, Femsjö, Södra Unnaryds och Jälluntofta församlingar

I Laholms kommun

Hishults och Knäreds församlingar

I Falkenbergs kommun

Gällareds, Krogsereds, Gunnarps, Fagereds, Källsjö och Älvsereds församlingar

Västra Götalands län

I Munkedals kommun

Bärfendals, Svarteborgs, Hede, Sanne och Krokstads församlingar

I Tanums kommun

Samtliga församlingar

I Strömstads kommun

Skee, Näsinge, Lommelands, Hogdals och Tjärnö församlingar

I Dals-Eds kommun

Samtliga församlingar

I Färgelanda kommun

Järbo, Råggärds, Lerdals och Rännelanda församlingar

I Bengtsfors kommun

Samtliga församlingar

I Melleruds kommun

Dalskogs och Skålleruds församlingar

I Svenljunga kommun

Mjöbäcks, Mårdaklevs, Kalvs, Östra Frölunda och Håcksviks församlingar

I Åmåls kommun

Ånimskogs, Fröskogs och Edsleskogs församlingar

I Karlsborgs kommun

Undenäs församling

I Gullspångs kommun

Samtliga församlingar

I Töreboda kommun

Beatebergs och Älgarås församlingar

I Mariestads kommun

Torsö församling

I Lidköpings kommun

Otterstads församling

Värmlands län

I Eda kommun

Järnskogs, Skillingmarks och Köla församlingar

I Torsby kommun

Lekvattnets, Vitsands, Nyskoga, Östmarks, Norra Finnskoga, Södra Finnskoga, Dalby och Norra Ny församlingar

I Årjängs kommun

Samtliga församlingar

I Sunne kommun

Gräsmarks församling

I Filipstads kommun

Nordmarks, Gåsborns och Rämmens församlingar

I Hagfors kommun

Ekshärads och Gustav Adolfs församlingar

I Arvika kommun

Stavnäs, Glava, Bogens, Gunnarskogs, Älgå och Mangskogs församlingar

I Säffle kommun

Svanskogs och Långseruds församlingar

Örebro län

I Laxå kommun

Finnerödja och Tiveds församlingar

I Hallsbergs kommun

Svennevads och Bo församlingar

I Hällefors kommun

Grythyttans och Hjulsjö församlingar

I Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs församling

I Nora kommun

Järnboås församling

I Lindesbergs kommun

Guldsmedshyttans och Ramsbergs församlingar

Västmanlands län

I Skinnskattebergs kommun

Samtliga församlingar

I Norbergs kommun

Karbennings församling

I Sala kommun

Möklinta församling

I Fagersta kommun

Västervåla församling

I Köpings kommun

Västra Skedvi församling

Dalarnas län

I Vansbro kommun

Samtliga församlingar

I Malung-Sälens kommun

Samtliga församlingar

I Gagnefs kommun

Floda församling

I Rättviks kommun

Bingsjö-Dådrans, Boda och Ore församlingar

I Orsa kommun

Orsa församling

I Älvdalens kommun

Samtliga församlingar

I Mora kommun

Våmhus och Venjans församlingar

I Falu kommun

Svartnäs och Envikens församlingar

I Avesta kommun

By församling

I Ludvika kommun

Grangärde och Säfsnäs församlingar

Gävleborgs län

I Ockelbo kommun

Åmots och Lingbo församlingar

I Ovanåkers kommun

Voxna församling

I Nordanstigs kommun

Samtliga församlingar

I Ljusdals kommun

Samtliga församlingar

I Sandvikens kommun

Österfärnebo församling

I Hudiksvalls kommun

Delsbo, Bjuråkers och Norrbo församlingar

Västernorrlands län

I Ånge kommun

Samtliga församlingar

I Sundsvalls kommun

Stöde, Holms och Lidens församlingar

I Sollefteå kommun

Graninge, Resele, Helgums, Ådals-Lidens, Junsele, Edsele och Ramsele församlingar

I Örnsköldsviks kommun

Skorpeds, Björna, Trehörningsjö och Anundsjö församlingar

Jämtlands län

I Ragunda kommun

Samtliga församlingar

I Bräcke kommun

Samtliga församlingar

I Krokoms kommun

Laxsjö, Föllinge, Hotagens, Offerdals och Alsens församlingar

I Strömsunds kommun

Samtliga församlingar

I Åre kommun

Samtliga församlingar

I Bergs kommun

Samtliga församlingar

I Härjedalens kommun

Samtliga församlingar

Västerbottens län

I Bjurholms kommun

Bjurholms församling

I Vindelns kommun

Samtliga församlingar

I Robertsfors kommun

Nysätra församling

I Norsjö kommun

Norsjö församling

I Malå kommun

Malå församling

I Storumans kommun

Samtliga församlingar

I Sorsele kommun

Samtliga församlingar

I Dorotea kommun

Samtliga församlingar

I Vilhelmina kommun

Vilhelmina församling

I Åsele kommun

Samtliga församlingar

I Umeå kommun

Holmöns församling

I Lycksele kommun

Samtliga församlingar

I Skellefteå kommun

Fällfors, Jörns, Lövångers, Burträsks och Kalvträsks församlingar

Norrbottens län

I Arvidsjaurs kommun

Arvidsjaurs församling

I Arjeplogs kommun

Arjeplogs församling

I Jokkmokks kommun

Samtliga församlingar

I Överkalix kommun

Överkalix församling

I Kalix kommun

Samtliga församlingar

I Övertorneå kommun

Samtliga församlingar

I Pajala kommun

Samtliga församlingar

I Gällivare kommun

Samtliga församlingar

I Älvsbyns kommun

Älvsby församling

I Bodens kommun

Gunnarsbyns och Edefors församlingar

I Haparanda kommun

Samtliga församlingar

I Kiruna kommun

Samtliga församlingar

Följande kommuner eller delar av kommuner är omarronderingsområden

Västra Götalands län

I Gullspångs kommun

Amnehärads församling

I Töreboda kommun

Töreboda och Fredsbergs församlingar

I Skara kommun

Varnhems och Norra Lundby församlingar

I Skövde kommun

Bergs och Lerdala församlingar

I Falköpings kommun

Broddetorps församling

Värmlands län

I Eda kommun

Järnskogs församling

I Torsby kommun

Dalby och Norra Ny församlingar

I Årjängs kommun

Västra Fågelviks församling

I Sunne kommun

Lysviks församling

Dalarnas län

I Vansbro kommun

Äppelbo församling

I Malung-Sälens kommun

Malungs och Lima församlingar

I Gagnefs kommun

Floda församling

I Leksands kommun

Leksands församling

I Rättviks kommun

Rättviks och Boda församlingar

I Orsa kommun

Orsa församling

I Älvdalens kommun

Älvdalens församling

I Falu kommun

Svärdsjö, Envikens och Bjursås församlingar

I Borlänge kommun

Samtliga församlingar

I Säters kommun

Säters, Stora Skedvi och Gustafs församlingar

Förordning (2007:1231)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...