Innehåll

1 §Denna förordning är meddelad med stöd av 23 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

2 §Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna va-anläggningar.