Innehåll

Förordning (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

(senast ändrad genom SFS 2010:1612)

1 §Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik.

Förordning (2010:1612)

2 §Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

  1. om avgifter för tillsyn enligt lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,

  2. för verkställighet av lagen.

Förordning (2010:1612)