Innehåll

Förordning (2011:1012) om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling

1 §För Lantmäteriets handläggning av ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling tas en avgift ut med 500 kr. Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Den betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats.