1 §Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatten på tobak för de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 §§ ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2012:

  1. skatt på cigaretter tas ut med 1,30 kronor per styck,

  2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 15 öre per styck,

  3. skatt på röktobak tas ut med 1 603 kronor per kilogram,

  4. skatt på snus tas ut med 345 kronor per kilogram,

  5. skatt på tuggtobak tas ut med till 413 kronor per kilogram.