1 §Skatteverket får meddela föreskrifter om

  1. värdetabeller enligt 2 kap. 10 a § socialavgiftslagen (2000:980),

  2. värdering av bilförmån vid beräkning av arbetsgivaravgifter, och

  3. beräkning av utgifter i arbetet för bestämda yrkesgrupper enligt 2 kap. 21 § socialavgiftslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2011:1263

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.