1 §Denna förordning innehåller föreskrifter om behörig länsstyrelse i begravningsärenden enligt begravningslagen (1990:1144) och begravningsförordningen (1990:1147).

2 §Frågor om tillstånd till anordnande och hållande av enskild begravningsplats enligt 2 kap. 68 §§ begravningslagen (1990:1144) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Norrbottens eller Västerbottens län.

2 §1Frågor om tillstånd till anordnande och hållande av enskild begravningsplats enligt 2 kap. 68 §§ begravningslagen (1990:1144) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,

 2. Länsstyrelsen i Örebro län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,

 3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Gotlands eller Stockholms län,

 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,

 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Hallands eller Västra Götalands län, och

 6. Länsstyrelsen i Skåne län, när begravningsplatsen är eller avses bli anordnad i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län.

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt förordning (2024:210) [red.anm.].

Förordning (2024:210)

3 §Frågor om tillstånd till överlåtelse, användning för annat ändamål eller nedläggning av begravningsplats enligt 2 kap. 14 §, tillstånd till flyttning av gravsatt stoft eller aska enligt 6 kap. 2 § andra stycket, flyttning eller upphörande av gravrätt enligt 7 kap. 34 § samt om att förelägga någon vid vite enligt 11 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när begravningsplatsen är anordnad i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när begravningsplatsen är anordnad i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när begravningsplatsen är anordnad i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när begravningsplatsen är anordnad i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när begravningsplatsen är anordnad i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när begravningsplatsen är anordnad i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när begravningsplatsen är anordnad i Norrbottens eller Västerbottens län.

3 §2Frågor om tillstånd till överlåtelse, användning för annat ändamål eller nedläggning av begravningsplats enligt 2 kap. 14 §, tillstånd till flyttning av gravsatt stoft eller aska enligt 6 kap. 2 § andra stycket, flyttning eller upphörande av gravrätt enligt 7 kap. 34 § samt om att förelägga någon vid vite enligt 11 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när begravningsplatsen är anordnad i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,

 2. Länsstyrelsen i Örebro län, när begravningsplatsen är anordnad i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,

 3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när begravningsplatsen är anordnad i Gotlands eller Stockholms län,

 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när begravningsplatsen är anordnad i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,

 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när begravningsplatsen är anordnad i Hallands eller Västra Götalands län, och

 6. Länsstyrelsen i Skåne län, när begravningsplatsen är anordnad i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län.

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt förordning (2024:210) [red.anm.].

Förordning (2024:210)

4 §Tvister om kremering eller gravsättning enligt 5 kap. 3 § andra stycket och 4 § begravningslagen (1990:1144) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den avlidne senast var folkbokförd i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den avlidne senast var folkbokförd i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den avlidne senast var folkbokförd i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den avlidne senast var folkbokförd i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den avlidne senast var folkbokförd i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den avlidne senast var folkbokförd i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den avlidne senast var folkbokförd i Norrbottens eller Västerbottens län.

4 §3Tvister om kremering eller gravsättning enligt 5 kap. 3 § andra stycket och 4 § begravningslagen (1990:1144) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den avlidne senast var folkbokförd i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,

 2. Länsstyrelsen i Örebro län, när den avlidne senast var folkbokförd i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,

 3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den avlidne senast var folkbokförd i Gotlands eller Stockholms län,

 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den avlidne senast var folkbokförd i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,

 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den avlidne senast var folkbokförd i Hallands eller Västra Götalands län, och

 6. Länsstyrelsen i Skåne län, när den avlidne senast var folkbokförd i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län.

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt förordning (2024:210) [red.anm.].

Förordning (2024:210)

5 §Tillsyn enligt 10 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144) utövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Norrbottens eller Västerbottens län.

5 §4Tillsyn enligt 10 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144) utövas av

 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,

 2. Länsstyrelsen i Örebro län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,

 3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Gotlands eller Stockholms län,

 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,

 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Hallands eller Västra Götalands län, och

 6. Länsstyrelsen i Skåne län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län.

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt förordning (2024:210) [red.anm.].

Förordning (2024:210)

6 §Frågor om förordnande av begravningsombud enligt 10 kap. 2 §, att förelägga någon vid vite enligt 11 kap. 2 § samt överklaganden av beslut enligt 11 kap. 6 § begravningslagen (1990:1144) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Norrbottens eller Västerbottens län.

6 §5Frågor om förordnande av begravningsombud enligt 10 kap. 2 §, att förelägga någon vid vite enligt 11 kap. 2 § och överklaganden av beslut enligt 11 kap. 6 § begravningslagen (1990:1144) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,

 2. Länsstyrelsen i Örebro län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,

 3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Gotlands eller Stockholms län,

 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,

 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Hallands eller Västra Götalands län, och

 6. Länsstyrelsen i Skåne län, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län.

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt förordning (2024:210) [red.anm.].

Förordning (2024:210)

7 §Frågor om att förelägga någon vid vite enligt 11 kap. 3 § begravningslagen (1990:1144) prövas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

8 §Frågor om hantering av aska enligt 5 kap. 5 § andra stycket begravningslagen (1990:1144) och 30 § begravningsförordningen (1990:1147) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när avsikten är att askan ska strös ut i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när avsikten är att askan ska strös ut i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när avsikten är att askan ska strös ut i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när avsikten är att askan ska strös ut i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när avsikten är att askan ska strös ut i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när avsikten är att askan ska strös ut i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när avsikten är att askan ska strös ut i Norrbottens eller Västerbottens län.

8 §6Frågor om hantering av aska enligt 5 kap. 5 § andra stycket begravningslagen (1990:1144) och 30 § begravningsförordningen (1990:1147) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när avsikten är att askan ska strös ut i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,

 2. Länsstyrelsen i Örebro län, när avsikten är att askan ska strös ut i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,

 3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när avsikten är att askan ska strös ut i Gotlands eller Stockholms län,

 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när avsikten är att askan ska strös ut i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,

 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när avsikten är att askan ska strös ut i Hallands eller Västra Götalands län, och

 6. Länsstyrelsen i Skåne län, när avsikten är att askan ska strös ut i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län.

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt förordning (2024:210) [red.anm.].

Förordning (2024:210)

9 §Frågor om delning av aska enligt 31 § begravningsförordningen (1990:1147) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när kremering skett i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när kremering skett i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när kremering skett i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när kremering skett i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när kremering skett i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när kremering skett i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när kremering skett i Norrbottens eller Västerbottens län.

9 §7Frågor om delning av aska enligt 31 § begravningsförordningen (1990:1147) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när kremering skett i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,

 2. Länsstyrelsen i Örebro län, när kremering skett i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,

 3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när kremering skett i Gotlands eller Stockholms län,

 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när kremering skett i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,

 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när kremering skett i Hallands eller Västra Götalands län, och

 6. Länsstyrelsen i Skåne län, när kremering skett i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län.

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt förordning (2024:210) [red.anm.].

Förordning (2024:210)

10 §Överklaganden enligt 59 § begravningsförordningen (1990:1147) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när dödsfallet inträffat i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när dödsfallet inträffat i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när dödsfallet inträffat i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när dödsfallet inträffat i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när dödsfallet inträffat i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när dödsfallet inträffat i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när dödsfallet inträffat i Norrbottens eller Västerbottens län.

10 §8Överklaganden enligt 59 § begravningsförordningen (1990:1147) prövas av

 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när dödsfallet inträffat i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,

 2. Länsstyrelsen i Örebro län, när dödsfallet inträffat i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,

 3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när dödsfallet inträffat i Gotlands eller Stockholms län,

 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när dödsfallet inträffat i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,

 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när dödsfallet inträffat i Hallands eller Västra Götalands län, och

 6. Länsstyrelsen i Skåne län, när dödsfallet inträffat i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län.

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt förordning (2024:210) [red.anm.].

Förordning (2024:210)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2024:210

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.