1 §Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatten på tobak för de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 35 §§ ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2013:

  1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 41 öre per styck,

  2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 25 öre per styck,

  3. skatt på röktobak tas ut med 1.735 kronor per kilogram,

  4. skatt på snus tas ut med 386 kronor per kilogram,

  5. skatt på tuggtobak tas ut med 449 kronor per kilogram.