Lag (2012:852) om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013–2018

För kraftvärmeverk ska taxeringsvärden som fastställs vid allmän fastighetstaxering år 2013 och särskild fastighetstaxering åren 2014–2018 endast omfatta värdet av elproduktionen.

Propositioner

SFS 2012:852
Prop. 2012/13:11