Innehåll

Tillkännagivande (2013:698) av uppgift om Riksbankens referensränta

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli–31 december 2013 är 1,0 procent.