1 §Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2014:

  1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 41 öre per styck,

  2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 25 öre per styck,

  3. skatt på röktobak tas ut med 1.732 kronor per kilogram,

  4. skatt på snus tas ut med 385 kronor per kilogram,

  5. skatt på tuggtobak tas ut med 448 kronor per kilogram.