Denna förordning upphör att gälla den 7 april 2020 enligt förordning (2020:208).

Tillämpningsområde

1 §Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Ansökan om preliminärt stöd

2 §En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

  1. den ansökande arbetsgivaren,

  2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,

  3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och

  4. det belopp som begärs.

Anmälan om avstämning

3 §En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

  1. arbetsgivaren,

  2. det eventuella belopp som begärs, och

  3. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

Belopp

4 §Det gränsbelopp som avses i 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska vara 40.000 kronor.

Bemyndigande

5 §Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.