Innehåll

1 §Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2016:

  1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 50 öre per styck,

  2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 32 öre per styck,

  3. skatt på röktobak tas ut med 1.833 kronor per kilogram,

  4. skatt på snus tas ut med 430 kronor per kilogram, och

  5. skatt på tuggtobak tas ut med 474 kronor per kilogram.