Förordning (2016:919) om kvarstad på bankmedel inom EU

Tillämpningsområde

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur (kvarstadsförordningen), och

  2. lagen (2016:757) om kvarstad på bankmedel inom EU.

Deposition av kontanta medel hos länsstyrelsen

2 §En deposition av gäldenären av kontanta medel enligt 14 § lagen (2016:757) om kvarstad på bankmedel inom EU ska göras hos en länsstyrelse i enlighet med 1 § förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet.

3 §Tillsammans med depositionen ska gäldenären lämna in en kopia av domstolens beslut om kvarstad på bankmedel.

Länsstyrelsen ska utfärda ett bevis om att medlen har tagits emot och skicka det till gäldenären.

4 §När länsstyrelsen hanterar en deposition av kontanta medel gäller bestämmelserna i 2, 3 och 5 §§ förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet. Samma dagbok och konto får användas som vid en nedsättning enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet.

Handlingar som ges in till myndigheter i Sverige

5 §Handlingar på andra språk än svenska som ges in till en domstol eller till Kronofogdemyndigheten enligt kvarstadsförordningen behöver bara godtas om de är skrivna på eller översatta till engelska.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:919

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2017.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...