Innehåll

Tillkännagivande (2017:843) av uppgift om Riksbankens referensränta

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli–31 december 2017 är –0,50 procent.