1 §Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2018:

  1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 54 öre per styck,

  2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 36 öre per styck,

  3. skatt på röktobak tas ut med 1.884 kronor per kilogram,

  4. skatt på snus tas ut med 442 kronor per kilogram,

  5. skatt på tuggtobak tas ut med 487 kronor per kilogram.