1 §Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till konsumentkreditlagen (2010:1846) i fråga om den upplysning som enligt 7 b § den lagen ska lämnas vid marknadsföring som gäller en högkostnadskredit.

2 §Upplysningen ska innehålla följande information: Det här är en högkostnadskredit.

3 §Konsumentverket får meddela ytterligare föreskrifter om

  1. innehållet i upplysningen i fråga om riskerna med skuldsättning och om vart konsumenten kan vända sig för att få stöd i budget- och skuldfrågor, och

  2. hur upplysningen ska lämnas i marknadsföringen.