Innehåll

Förordning (2018:1636) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2019

1 §Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 520 kronor per ton avfall för kalenderåret 2019.