Tillämpningsområde

Ansökan om godkännande

2 §En ansökan om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska innehålla följande identifikationsuppgifter för sökanden:

  1. namn,

  2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt

  3. postadress.

Formulär för ansökan ska fastställas av Skatteverket.

Bemyndigande

3 §Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:456

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.