1 §Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2020:

  1. Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 60 öre per styck.

  2. Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 41 öre per styck.

  3. Skatt på röktobak tas ut med 1.957 kronor per kilogram.

  4. Skatt på snus tas ut med 459 kronor per kilogram.

  5. Skatt på tuggtobak tas ut med 506 kronor per kilogram.