Innehåll

Förordning (2019:683) om fastställande av omräknat belopp avfallsskatt för år 2020

1 §Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 540 kronor per ton avfall för kalenderåret 2020.