Innehåll

Förordning (2019:685) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2020

1 §Regeringen fastställer enligt 8 § lagen (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2020:

  • 62 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,

  • 260 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,

  • 416 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.