Innehåll

Förordning (2020:948) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2021

1 §Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2021.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

Bensin som uppfyller kraven för

a) miljöklass 1

   – motorbensin

4 kr 26 öre per liter

2 kr 61 öre per liter

6 kr 87 öre per liter

   – alkylatbensin

2 kr 18 öre per liter

2 kr 61 öre per liter

4 kr 79 öre per liter

b) miljöklass 2

4 kr 29 öre per liter

2 kr 61 öre per liter

6 kr 90 öre per liter

2.

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

Annan bensin än som avses under 1 eller 7

5 kr 21 öre per liter

2 kr 61 öre per liter

7 kr 82 öre per liter

3.

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 °C,
909 kr per m3
3.444 kr per m3
4.353 kr per m3

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 °C, tillhörig

   – miljöklass 1

2.573 kr per m3

2.262 kr per m3

4.835 kr per m3

   – miljöklass 2

2.897 kr per m3

2.262 kr per m3

5.159 kr per m3

   – miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

3.066 kr per m3

2.262 kr per m3

5.328 kr per m3

4.

2711 12 11–2711 19 00

Gasol m.m. som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per
1.000 kg

3.624 kr per 1.000 kg

3.624 kr per 1.000 kg

b) annat ändamål än som avses under a

1.168 kr per 1.000 kg

3.624 kr per 1.000 kg

4.792 kr per 1.000 kg

5.

2711 11 00, 2711 21 00

Naturgas som ­används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per
1.000 m3

2.579 kr per 1.000 m3

2.579 kr per 1.000 m3

b) annat ändamål än som avses under a

1.005 kr per 1.000 m3

2.579 kr per 1.000 m3

3.584 kr per 1.000 m3

6.

2701, 2702 eller 2704

Kol och koks

692 kr per 1.000 kg

2.997 kr per 1.000 kg

3.689 kr per 1.000 kg

7.

2710 11 31

Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter

4 kr 29 öre per liter

2 kr 61 öre per liter

6 kr 90 öre per liter

2 §Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...