Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett tilläggsprotokoll mellan Sverige och Folkrepubliken Kina om ändring i dubbelbeskattningsavtalet den 16 maj 1986 och antar en lag om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina. Genom protokollet har de s.k. matching creditbestämmelserna förlängts. I övrigt har vissa artiklar i avtalet moderniserats.