Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att övergångsbestämmelserna till lagen (1995:528) om revisorer ändras så att giltighetstiden för registreringar av vissa revisionsbolag gäller längst till utgången av år 2002.