Prop. 2001/02:154 Anpassning av skattereglerna för utomlands bosatta pensionärer i det reformerade pensionssystemet

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till anpassning av bestämmelserna om beskattningen av utomlands bosatta pensionärer med anledning av det reformerade pensionssystemet som börjar tillämpas fullt ut den 1 januari 2003.