Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att beskattningen av arv och gåva slopas vid utgången av år 2004.