Prop. 2011/12:78 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 28 februari 2011 om ändring i avtalet den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet med tillhörande skriftväxling. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz. Ändringen innebär att avtalet, undertecknat den 7 maj 1965, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, i den lydelse som avtalet fått genom protokollet undertecknat den 28 februari 2011, ska gälla som lag i Sverige. Detsamma gäller den tillhörande skriftväxlingen.

Protokollet undertecknat den 28 februari 2011 om ändring i skatteavtalet innebär bl.a. att bestämmelser om informationsutbyte i skatteärenden införs i avtalet. Skatteverket får därmed möjlighet att begära upplysningar som innehas av banker m.fl. i Schweiz. Detta utgör ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll. Protokollet innehåller även ändringar i skatteavtalets beskattningsregler. Sverige får bl.a. utökad rätt att beskatta svenska pensionsutbetalningar till personer bosatta i Schweiz samt kapitalvinst på aktier m.m. hos personer bosatta i Schweiz som tidigare bott i Sverige.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...