Prop. 2016/17:2 Höständringsbudget för 2016

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2016.