Prop. 2018/19:89 Höjt tak för rutavdrag

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25.000 kronor till 50.000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50.000 kronor för samtliga.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Det höjda taket för rutavdrag föreslås dock gälla för hela beskattningsåret 2019.