Skattenytt nr 6 1991 s. 321

Rättsfallskommentarshäfte

Detta nummer av Skattenytt består enbart av kommentarer till 1990 års rättsfall.

Rättsfallsreferat sprids numera snabbt och relativt fullständigt genom flera olika kanaler, bl.a. genom Skattenytts återkommande rättsfallsavdelning. Syftet med detta kommentarshäfte är att göra innehållet i rättspraxis ytterligare åtkomligt genom ämnesmässigt systematiserade kommentarer. Kommentarerna innefattar i varierande omfattning förklaringar, tolkningar och synpunkter på praxis.

Skattenytt har ambitionen att rättsfallskommentarshäftet skall utkomma årligen.

Kommentarerna omfattar så gott som alla mål avgjorda av RR under 1990. Vissa mål av mindre betydelse har inte kommenterats utan endast anmärkts.

Kommentarerna gäller primärt de regler som tillämpades i målet. Författarna har dock i görligaste mån försökt uttala sig om rättsfallets betydelse i det nya skattesystemet. Kommentarerna måste av utrymmesskäl vara relativt kortfattade. Alla problem har därför inte kunnat analyseras uttömmande.

Av naturliga skäl svarar varje författare för innehållet i sitt avsnitt.

Den som önskar läsa mer utförliga referat (okommenterade) hänvisas till dessa i tidigare nr av SN och/eller RÅ. Hänvisningar finns till nummer i Skattenytt i de fall målet tidigare har refererats.

I paragrafregistret har rättsfallen sorterats in efter aktuella paragrafer vid 1991 års taxering.

Författarnamn står under varje kapitelrubrik. En fullständig författarförteckning med titlar och kort presentation finns samlat i början.

För samordningen av detta häfte ansvarar Gunnar Rabe med assistans av Anders Swartling och Peter Melz.

Innehållsförteckning

A Inkomstskatt

Peter Melz

1 Gemensamma regler för beräkning av inkomst

Gunnar Rabe

2 Inkomst av tjänst

Peter Melz

3 Inkomst av kapital

Stig von Bahr och Per Thorell

4 Inkomst av näringsverksamhet

Göran Grosskopf

5 Aktiebolag och ekonomiska föreningar

Göran Grosskopf

6 Fåmansföretagsbeskattning

Nils Mattsson

7 Egenföretagare

Nils Mattsson

8 Handelsbolag

Bertil Wiman

9 Koncernbeskattning

Bertil Wiman

10 Omstruktureringar

Anders Swartling

11 Speciella företag

Anders Swartling

12 Övriga juridiska personer

Gustaf Lindencrona

13 Internationell skatterätt

Sture Bergström

14 Tolkning och tillämpning av skattelag

Maj-Britt Remstam

15 Processuella frågor m.m.

Tore Lundin

16 Uppbördsfrågor m.m.

B Fastighetsskatt och fastighetstaxering

Peter Melz

Inga rättsfall i år

C Förmögenhetsskatt

Erik Waller

D AGL

Erik Waller

E Indirekta skatter

Jan Kleerup

Paragrafregister

Rättsfallsregister

Sökordsregister

Författare i detta nummer

Stig von Bahr, regeringsråd

Sture Bergström, docent i finansrätt och högskolelektor vid Uppsala

universitet

Göran Grosskopf, professor, Advokatfirman Vinge, Malmö

Jan Kleerup, skattejurist vid Ernst & Young Revisionsbyrå i Stockholm

Gustaf Lindencrona, professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Tore Lundin, fd bitr. skattedirektör

Nils Mattsson, professor i finansrätt vid Uppsala universitet

Peter Melz, docent i finansrätt vid Stockholms universitet

Gunnar Rabe, skattejurist vid Advokatfirman Vinge, Stockholm

Maj-Britt Remstam, kammarrättsassessor, verksam vid processavdelningen på Riksskatteverket

Anders Swartling, regeringsråd

Per Thorell, professor i företagsrätt vid Uppsala universitet

Erik Waller, skattejurist vid Ernst & Young Revisionsbyrå i Stockholm

Bertil Wiman, docent i finansrätt vid Uppsala universitet

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...